1.นโยบายการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 7วัน ในกรณีต่อไปนี้

- ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่งทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่นผิดสี หรือผิดไซส์ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

2.นโยบายการคืนเงิน
ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

   ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 14วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน และ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

3.การยกเลิกสินค้า
ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
1.Heavy Shoes มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
1.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
1.2 ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
1.3 Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
1.4 เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
1.5 เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกเป็บเป็นระยะเวลา 10 ปี

4. กรณีมีหมายศาลหรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับทางกฎหมาย ในการขอเข้าดูความเคลื่อนไหวของลูกค้า  ร้านค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางหน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้

5. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าลูกค้าจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความ แม้ว่าจะได้เปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

6.• หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ heavy@heavyshoes.com หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-8842980 หรือ Heavy Shoes  สำนักงานใหญ่  58/31 หมู่  8 ถนนวงแหวนรอบนอก  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.Heavy Shoes มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
1.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
1.2 ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
1.3 Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
1.4 เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
1.5 เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกเป็บเป็นระยะเวลา 10 ปี

4. กรณีมีหมายศาลหรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับทางกฎหมาย ในการขอเข้าดูความเคลื่อนไหวของลูกค้า  ร้านค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางหน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้

5. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าลูกค้าจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความ แม้ว่าจะได้เปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

6.• หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ heavy@heavyshoes.com หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-8842980 หรือ Heavy Shoes  สำนักงานใหญ่  58/31 หมู่  8 ถนนวงแหวนรอบนอก  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170