คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 17/09/2565
 • คำถาม:

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  คำตอบ:

  1.Heavy Shoes มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
  1.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
  1.2 ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  1.3 Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  1.4 เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  1.5 เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

  2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

  3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจะถูกเป็บเป็นระยะเวลา 10 ปี

  4. กรณีมีหมายศาลหรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับทางกฎหมาย ในการขอเข้าดูความเคลื่อนไหวของลูกค้า  ร้านค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางหน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้

  5. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าลูกค้าจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความ แม้ว่าจะได้เปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

  6.• หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ heavy@heavyshoes.com หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-8842980 หรือ Heavy Shoes  สำนักงานใหญ่  58/31 หมู่  8 ถนนวงแหวนรอบนอก  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170